มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada
Site Title
ยินดีต้อนรับ สู่้ สมาคมศิษย์เก่าจักรพงภูวนารถ......ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารภ


 

 


 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม rally การกุศลพี่ให้น้องวันที่ 5 - 6 พ.ย. 59  
     

 ประกาศข่าวรับสมัครงาน  
     

 ประกาศรับสมัครงาน  
     

 กำหนดการ วันจักรพงษฯ 13 มิ.ย. 57  
     

 ประกาศรับสมัครงาน Part Time  
     

 สถาบันการศึกษาทางไกล  
     

 เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2557